Cikkek archívuma

2017.07.03 20:55

Friss alkotmánybírósági döntés - a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alapjogi védelem csak a közéleti kötődésű közléseket, véleményeket illeti meg.

A véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alapjogi védelem körére vonatkozó fontos döntést hozott az Alkotmánybíróság 2017. június 26-án. Eszerint az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében garantált véleménynyilvánítási szabadságból fakadó alapjogi védelemre kizárólag a közéleti kötődésű,...

Teljes cikk

—————

2017.03.19 17:47

A szankció alkalmazására vonatkozó, jogszabályban megállapított határidő leteltét követően a hatóság szankciót nem alkalmazhat

Fontos, alapvető jelentőségű, és az ügyfelekre nézve kedvező közigazgatási jogi döntést hozott 2017. március 7-én az Alkotmánybíróság. A határozat értelmében a Ket. szubszidiárius jelleggel alkalmazandó anyagi jogi határidejétől eltérő, valamely ágazati közigazgatási jogszabályban nevesített...

Teljes cikk

—————

2017.02.07 21:08

Nem fizet az adósa? Zároltassa a számláját!

2017. január 17-én hatályba lépett Az Európai Parlament és a Tanács 655/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról.   A...

Teljes cikk

—————

2016.11.27 07:54

Ki kell adnia a törzskönyvet a Lombardnak

Fontos és az adósok számára kedvező ítéletet hozott a Kúria öttagú tanácsa 2016. július 5-én. Hatályában fenntartotta ugyanis a Szegedi Ítélőtábla jogerős ítéletét, melyben az utóbbi bíróság kötelezte a Lombardot a kölcsönből megvásárolt gépjármű törzskönyvének felperes részére történő...

Teljes cikk

—————

2015.10.05 20:12

Ingyenes jogi tanácsadás

  Küldje el jogi természetű kérdését a drfulopbotond@gmail.com e-mail címre és én - a mindenkori munkatehertől és kapacitásomtól függően - igyekszem minél hamarabb írásbeli választ küldeni Önnek. Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott...

Teljes cikk

—————

2015.05.10 13:35

Nem vagyoni kártérítés banki tartozásnak az adós hozzátartozójával való közlése miatt

A Kúriai Döntések című folyóirat áprilisi számában jelent meg a Fővárosi Ítélőtáblának egy határozata, mely szerint a banki tartozás tényének az adós hozzátartozóival való felhatalmazás nélküli közlése jogszerűtlen adatkezelést és egyben a magántitokhoz fűződő személyiségi jog sérelmét valósítja...

Teljes cikk

—————

2014.01.23 11:23

Tudta-e Ön...

... hogy az új Ptk. lényeges változást hozott a készfizető kezesség szabályozása tekintetében? Azt lehet mondani, hogy - a régi Ptk.-val szemben - az egyszerű, sortartó kezesség is átalakulhat készfizető kezességgé anélkül, hogy ebben a felek a szerződésben kifejezetten megállapodtak volna. A...

Teljes cikk

—————

2013.10.20 16:27

Előadások az új Ptk.-ról

Teljes cikk

—————

2013.10.01 18:32

Gondolatok a nem vagyoni kártérítésről

  I. A nem vagyoni kártérítés jogalapja   „…az Alkotmánybíróság értelmezésében is a nem vagyoni kártérítés alkalmazásának feltétele, az erre vonatkozó igény jogalapja valamely személyiségi jog megsértése…A jogellenesség alapja ennélfogva itt nem is a károkozás, hanem a személyhez fűződő...

Teljes cikk

—————


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517