2019.01.20 10:35

Az uniós jog alapján a másik tagállamban bányavállalkozónál végzett föld alatti munkavégzést a bányász járadékra való jogosultság szempontjából úgy kell tekinteni, mintha azt az igénylő Magyarországon teljesítette volna

A Kúria egy friss döntése értelmében az uniós jog alapján a másik tagállamban végzett föld alatti munkavégzés időtartamamát figyelembe kell venni az ideiglenes bányászjáradék megálapításához szükséges szolgálati idő, illetve műszakszám meghatározásakor. Ítéletében a Kúria kiemelte, hogy az ideiglenes bányászjáradék a szociális rendszerek kordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet hatálya alá tartozik. Ezen rendelet értelmében ha egy tagállam jogszabályai egyes ellátások nyújtását attól teszik függővé, hogy a biztosítási időt kizárólag egy meghatározott tevékenységben munkavállalóként (…) kell megszerezni (…) az említett tagállam jogszabályai szerzett időszakokat, ha azokat hasonló rendszerben vagy - ennek hiányában - ugyanazon szakma vagy adott esetben munkavállalóként (…) ugyanazon tevékenység keretében szerezték, a különböző tagállamokban teljesített időket össze kell adni. Következésképpen a bányászatról szóló 1993. XLVIII. törvény azon rendelkezése, mely az ideiglenes bányászjáradékra való jogosultság megállapításakor csak a Magyarországon teljesített szolgálati idő figyelembe vételét teszi lehetővé, ellentétes az uniós joggal, így - az utóbbi primátusára való tekintettel - a bíróságok által figyelmen kívül hagyandó.

 
 

—————

Vissza


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517