2017.02.07 21:08

Nem fizet az adósa? Zároltassa a számláját!

 

A Rendelet tárgya olyan uniós eljárás létrehozása, amely lehetővé teszi a hitelező számára, hogy ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzéshez (a továbbiakban: számlazárolási végzés vagy végzés) jusson, amely megakadályozza, hogy az adós által vagy az adós nevében valamely tagállamban vezetett bankszámlán tartott pénzeszközöknek a végzésben megállapított összeghatárig történő átutalása vagy felvétele veszélyeztesse a hitelező követelésének későbbi érvényesítését.

A Rendelet célja tehát egy olyan biztosítási intézkedés lehetőségének megteremtése, amely megakadályozza az adós által valamely tagállamban vezetett bankszámlán tartott pénzeszközöknek az átutalását vagy felvételét, amennyiben fennáll annak a kockázata, hogy ezen intézkedés nélkül a hitelező adóssal szembeni követelésének későbbi érvényesítése meghiúsul, vagy számottevően nehezebbé válik. Az adós bankszámláján tartott pénzeszközök zárolásának egyben azt is biztosítania kell, hogy ne csak maga az adós, hanem az általa e bankszámlán keresztül – például állandó fizetési megbízás, csoportos beszedési megbízás vagy hitelkártya-használat révén – történő kifizetésekre felhatalmazott személyek se használhassák fel ezeket a pénzeszközöket.

Olyan tagállamközi polgári és kereskedelmi ügyekben van lehetőség a Rendelet szerinti eljárás lefolytatásának kezdeményezésére, melyekben pénzkövetelést érvényesítenek. Követelés alatt a meghatározott pénzösszeg kifizetésére vonatkozó, esedékessé vált igény értendő, illetve valamely már bekövetkezett ügyletből vagy eseményből származó, meghatározható pénzösszeg kifizetésére vonatkozó igény, feltéve, hogy az ilyen igény bíróság elé vihető.

Tagállamközi ügynek az olyan ügy minősül, amelyben a számlazárolási végzéssel zárolandó bankszámla vagy bankszámlák vezetésének helye eltérő tagállamban van, mint azon bíróság székhelye szerinti tagállam, amely bíróságnál a számlazárolási végzés iránti kérelmet előterjesztették, vagy a hitelező lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam. 

A kérelem formanyomtatványon nyújtható be, mely itt található.

—————

Vissza


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517