Cikkek archívuma

2019.04.14 17:57

Az évtized politikai kuruzslása: a nagy rokkantbotrány (cikk a Válasz Online-on)

"Januárban újabb fontos alkotmánybírósági határozat született, ezúttal a komlói Czukorné Gyinga Judit alkotmányjogi panaszára. Az asszony 2007-ben még 101 ezer forintos rokkantnyudíjat kapott, 2012-ben ezt csökkentették 29 ezer forintra. Nem nyugodott bele, egészen a Kúriáig ment az igazáért, de...

Teljes cikk

—————

2019.01.20 10:35

Az uniós jog alapján a másik tagállamban bányavállalkozónál végzett föld alatti munkavégzést a bányász járadékra való jogosultság szempontjából úgy kell tekinteni, mintha azt az igénylő Magyarországon teljesítette volna

A Kúria egy friss döntése értelmében az uniós jog alapján a másik tagállamban végzett föld alatti munkavégzés időtartamamát figyelembe kell venni az ideiglenes bányászjáradék megálapításához szükséges szolgálati idő, illetve műszakszám meghatározásakor. Ítéletében a Kúria kiemelte, hogy az...

Teljes cikk

—————

2018.12.15 17:13

A magyar kormány szerint meg kell semmisíteni a kiküldetésben lévő munkavállalók díjazása tekintetében a fogadó tagállam szabályainak alkalmazását előíró uniós jogi rendelkezéseket.

  Az uniós jogalkotó a 2018. június 28-án elfogadott, 2018/957 irányelv révén módosította a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/61/EK irányelvet. A módosított normaszöveg előírja – többek között -, hogy a valamely tagállamban letelepedett...

Teljes cikk

—————

2018.10.14 10:22

Így lehet töröltetni a jogutód nélkül megszűnt jelzálogjogosult jelzálogjogát

Bár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. törvény 2012. március 1-től hatályos rendelkezése értelmében a felszámoló köteles eljárni azon jogok törlése érdekében, melyek tekintetében az adós jogosultként van feltüntetve, az ingatlan-nyilvántartásban még mindig számos...

Teljes cikk

—————

2017.07.15 11:56

Az önkényes, nyilvánvalóan contra legem bírói jogalkalmazás a tisztességes eljáráshoz való jó sérelmét okozhatja – az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Balassagyarmati Törvényszék ítéletét

A vonatkozó jogszabályokat be nem tartó bíróság lényegében visszaél saját függetlenségével, amely adott esetben ezen keresztül a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét okozhatja. Az a bírói ítélet, amely alapos ok nélkül hagyja figyelmen kívül a hatályos jogot, önkényes, fogalmilag nem...

Teljes cikk

—————

2017.07.03 20:55

Friss alkotmánybírósági döntés - a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alapjogi védelem csak a közéleti kötődésű közléseket, véleményeket illeti meg.

A véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alapjogi védelem körére vonatkozó fontos döntést hozott az Alkotmánybíróság 2017. június 26-án. Eszerint az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében garantált véleménynyilvánítási szabadságból fakadó alapjogi védelemre kizárólag a közéleti kötődésű,...

Teljes cikk

—————

2017.03.19 17:47

A szankció alkalmazására vonatkozó, jogszabályban megállapított határidő leteltét követően a hatóság szankciót nem alkalmazhat

Fontos, alapvető jelentőségű, és az ügyfelekre nézve kedvező közigazgatási jogi döntést hozott 2017. március 7-én az Alkotmánybíróság. A határozat értelmében a Ket. szubszidiárius jelleggel alkalmazandó anyagi jogi határidejétől eltérő, valamely ágazati közigazgatási jogszabályban nevesített...

Teljes cikk

—————

2017.02.07 21:08

Nem fizet az adósa? Zároltassa a számláját!

2017. január 17-én hatályba lépett Az Európai Parlament és a Tanács 655/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról.   A...

Teljes cikk

—————

2016.11.27 07:54

Ki kell adnia a törzskönyvet a Lombardnak

Fontos és az adósok számára kedvező ítéletet hozott a Kúria öttagú tanácsa 2016. július 5-én. Hatályában fenntartotta ugyanis a Szegedi Ítélőtábla jogerős ítéletét, melyben az utóbbi bíróság kötelezte a Lombardot a kölcsönből megvásárolt gépjármű törzskönyvének felperes részére történő...

Teljes cikk

—————


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517