Cikkek archívuma

2023.05.30 17:58

Módosulni látszik a joggyakorlat - a C-705/21. számú EUB-ítélet figyelembe vételével döntött a Kúria

Az Európai Unió Bíróságának a C-705/21. számú ügyben 2023. április 27-én meghozott ítélete értelmében ellentétes az uniós joggal az az eddig követett magyar bírósági gyakorlat, mely a fogyasztói kölcsön- (vagy lízing-) szerződésnek az árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatás elégtelenségéből...

Teljes cikk

—————

2023.01.15 10:31

A közjegyzői okiratba foglalt követelés végrehajtásának feltételei - ítéletet hozott a Kúria

A közjegyzői okiratba foglalt jelzálogkölcsön-szerződések adósai - köztük a devizaadósok - szempontjából fontos ítéletet hozott a Kúria, mely BH.2022.321 számon került közzétételre. Határozatában a legfőbb bírói fórum akkánt foglalt állást, hogy amennyiben a hitelező a közjegyzőnek ad megbízást a...

Teljes cikk

—————

2022.06.16 13:16

Engedményes kereshetőségi joga az érvénytelen kölcsönszerződés bíróság általi érvényessé nyilvánításán alapuló marasztalási kereset vonatkozásában - a Kúria ítéletet hozott.

A devizahiteles perek szempontjából nagyon nagy jelentőséggel bíró ítéletet hozott a Kúria. A döntés értelmében az engedményezési szerződés erre vonatkozó, kifejezett rendelkezése hiányában a régi Ptk. szerinti engedményes nem jogosult az érvénytelenség jogkövetkezményének levonását kérni a...

Teljes cikk

—————

2020.04.17 20:57

A veszélyhelyzetre vonatkozó alaptörvényi szabályozás és a felhatalmazási törvény alkotmányossága - írásom a Válasz Online-on

"Nem azért alkotmányellenes a felhatalmazási törvény, amiért mondják. De tényleg az" címmel jelent meg a Válasz Online-on a veszélyhelyzetre vonatkozó alaptörvényi szabályozásról és a felhatalmazási törvény alkotmányosságáról szóló írásom, mely ide kattintva elolvasható:    

Teljes cikk

—————

2019.04.14 17:57

Az évtized politikai kuruzslása: a nagy rokkantbotrány (cikk a Válasz Online-on)

"Januárban újabb fontos alkotmánybírósági határozat született, ezúttal a komlói Czukorné Gyinga Judit alkotmányjogi panaszára. Az asszony 2007-ben még 101 ezer forintos rokkantnyudíjat kapott, 2012-ben ezt csökkentették 29 ezer forintra. Nem nyugodott bele, egészen a Kúriáig ment az igazáért, de...

Teljes cikk

—————

2019.01.20 10:35

Az uniós jog alapján a másik tagállamban bányavállalkozónál végzett föld alatti munkavégzést a bányász járadékra való jogosultság szempontjából úgy kell tekinteni, mintha azt az igénylő Magyarországon teljesítette volna

A Kúria egy friss döntése értelmében az uniós jog alapján a másik tagállamban végzett föld alatti munkavégzés időtartamamát figyelembe kell venni az ideiglenes bányászjáradék megálapításához szükséges szolgálati idő, illetve műszakszám meghatározásakor. Ítéletében a Kúria kiemelte, hogy az...

Teljes cikk

—————

2018.12.15 17:13

A magyar kormány szerint meg kell semmisíteni a kiküldetésben lévő munkavállalók díjazása tekintetében a fogadó tagállam szabályainak alkalmazását előíró uniós jogi rendelkezéseket.

  Az uniós jogalkotó a 2018. június 28-án elfogadott, 2018/957 irányelv révén módosította a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/61/EK irányelvet. A módosított normaszöveg előírja – többek között -, hogy a valamely tagállamban letelepedett...

Teljes cikk

—————

2018.10.14 10:22

Így lehet töröltetni a jogutód nélkül megszűnt jelzálogjogosult jelzálogjogát

Bár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. törvény 2012. március 1-től hatályos rendelkezése értelmében a felszámoló köteles eljárni azon jogok törlése érdekében, melyek tekintetében az adós jogosultként van feltüntetve, az ingatlan-nyilvántartásban még mindig számos...

Teljes cikk

—————


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517