2018.10.14 10:22

Így lehet töröltetni a jogutód nélkül megszűnt jelzálogjogosult jelzálogjogát

Bár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. törvény 2012. március 1-től hatályos rendelkezése értelmében a felszámoló köteles eljárni azon jogok törlése érdekében, melyek tekintetében az adós jogosultként van feltüntetve, az ingatlan-nyilvántartásban még mindig számos ingatlanon olyan - az esetek nagy többségében munkáltatói kölcsönt biztosító - jelzálogjog van bejegyezve, melynek gazdálkodó szervezet jogosultja már jogutód nélkül megszűnt. Ugyanakkor az ingatlan-nyilvántartási szabályok értelmében a jelzálogjog törléséhez a jogosult engedélye volna szükséges, mely azonban - mivel a jogosult gazdálkodó szervezet már megszűnt - már nem szerezhető be. A gyakorlatban ezért az ilyen joggal megterhelt ingatlan eladásakor komoly problémát okozhat az eladónak az ingatlan tehermentesítése, vagyis a jelzálogjog törlése.   

Ezen probléma megoldása érdekében egy speciális nemperes eljárás áll az ingatlantulajdonosok rendelkezésére, melynek során a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet felszámolási eljárását lefolytató törvényszék végzést hoz arról, hogy a jogutód nélküli megszűnéssel összefüggő jóváhagyott vagyonfelosztási javaslatban nem volt rendelkezés a jog vagy tény más javára történő átengedéséről. Ezen végzés alapján pedig a földhivatal - törlési engedély hiányában is -  a törvény rendelkezése értelmében köteles törölni a jelzálogjogot.

A kérelemnek tartalmaznia kell a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet azonosításához szükséges adatokat, ahhoz csatolni kell a vagyontárgy tulajdonjogát igazoló okiratokat, továbbá azokat az egyéb okiratokat és határozatokat, amelyek a jog vagy tény bejegyzésével összefüggésben a kérelmező rendelkezésére állnak. A kérelmezőnek továbbá 10.000,- Ft illetéket és 25.000,- Ft közzétételi költségtérítést kell megfizetnie.

Amennyiben hasonló problémája van, lépjen kapcsolatban velem!

 

—————

Vissza


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517