2023.01.15 10:31

A közjegyzői okiratba foglalt követelés végrehajtásának feltételei - ítéletet hozott a Kúria

A közjegyzői okiratba foglalt jelzálogkölcsön-szerződések adósai - köztük a devizaadósok - szempontjából fontos ítéletet hozott a Kúria, mely BH.2022.321 számon került közzétételre. Határozatában a legfőbb bírói fórum akkánt foglalt állást, hogy amennyiben a hitelező a közjegyzőnek ad megbízást a kölcsönszerződés felmondására irányuló jognyilatkozatának okiratba foglalására és annak adósak történő megküdésére, akkor a felmondás közlését tartalmazó közjegyzői tanúítványnak a felmondás ra irányuló jognyíilatkozat szövegét is szó szerint tartalmaznia kell. A Kúria kiemelte, hogy a közjegyzői okiratokhoz fűződő bizonyító erő miatt rendkívül fontos, hogy a közjegyző maradéktalanul betartsa a törvény szigorú szabályait. Márpaedig, A közjegyzőkről szóló törvény 142. § (2) bekezdése nem szorul értelmezésre: egyértelműen és eltérést nem engedő módon írja elő azt, hogy a közjegyzőnek a felmondás közlését tartalmazó tanúsítványban "szó szerint" fel kell tüntetnie annak a nyilatkozatnak vagy értesítésnek a szövegét is, amelyre az annak közlését igazoló tanúsítvány vonatkozik. Ellenkező álláspont ellentétes lenne a törvény rendelkezésével, azt sugallaná, hogy a közjegyző szabadon határoz e kérdésben, és vitathatóvá válna, hogy mely okirat, illetve milyen tartalmú okirat közlése történt meg. Mivel pedig a törvény megsértésével készített közjegyzői tanúsítvány nem tekinthető közokiratnak, az alapján nincs helye a végrehajtás elrendelésének sem.

A Kúria ítéletére tekintettel érdemes lehet a végrehajtás alatt álló adósoknak - akár ügyvéd bevonásával - megvizsgálnia, hogy esetükben nem állnak-e fenn azok a körülmények, melyek az ellenük elrendelt (közvetlen) végrehajtás törvénytelenné teszik.

 

—————

Vissza


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517