2022.06.16 13:16

Engedményes kereshetőségi joga az érvénytelen kölcsönszerződés bíróság általi érvényessé nyilvánításán alapuló marasztalási kereset vonatkozásában - a Kúria ítéletet hozott.

A devizahiteles perek szempontjából nagyon nagy jelentőséggel bíró ítéletet hozott a Kúria. A döntés értelmében az engedményezési szerződés erre vonatkozó, kifejezett rendelkezése hiányában a régi Ptk. szerinti engedményes nem jogosult az érvénytelenség jogkövetkezményének levonását kérni a bíróságtól ennek folytán nincs kereshetőségi joga az adóssal szemben az érvénytelen szerződés érvényessé nyilvánításán alapuló marasztalási kereset előterjesztésére sem. A Kúria megállapította, hogy az engedményezés joghatásaként az engedményes a szerződés vonatkozásában nem válik általános jogutóddá, és az engedményes perlési jogosultságát a szerződéshez kapcsolódó jogok tekintetében az engedményezési szerződés – erre vonatkozó, kifejezett rendelkezés hiányában - nem alapozza meg. A szerződés létrejötte, érvényessége a szerződés egészét, annak minden rendelkezését érinti. A szerződés alanyait, a szerződő felek egymás közötti jogviszonyát érinti az, ha a kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánításuk ellenére a szerződéssel elérni kívánt cél - formai, tartalmi, akarati hiba miatt - mégsem valósul meg. Ezért az így kialakult helyzet jogkövetkezményeit is kizárólag a szerződést kötő felek jogosultak rendezni. Az érvénytelenség jogkövetkezményeivel kapcsolatos rendelkezési jog szükségszerűen a szerződés egészéhez és nem az abból eredő követeléshez kapcsolódó jog, ezért az - az engedményezési szerződés erre vonatkozó kifejezett rendelkezése hiányában - a régi Ptk. alapján nem száll át az engedményesre.

Dr. Fülöp Botond

2022. június 16.

—————

Vissza


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517