2014.01.23 11:23

Tudta-e Ön...

... hogy az új Ptk. lényeges változást hozott a készfizető kezesség szabályozása tekintetében? Azt lehet mondani, hogy - a régi Ptk.-val szemben - az egyszerű, sortartó kezesség is átalakulhat készfizető kezességgé anélkül, hogy ebben a felek a szerződésben kifejezetten megállapodtak volna. A 2014. március 15-től hatályos új Ptk. ugyanis úgy rendelkezik, hogy a kezest nem illeti meg a sortartás kifogása, ha
a) a követelés kötelezettől való behajtása a kötelezett lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének, telephelyének vagy székhelyének megváltozása következtében lényegesen megnehezült;
b) a jogosult a kötelezettel szembeni egyéb követelése behajtása végett végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést; vagy
c) a kötelezett csődeljárásban fizetési haladékot kapott vagy ellene felszámolás indult.
Ha tehát a fenti körülmények valamelyike bekövetkezik, az egyszerű kezes - rajta kívül álló okból - készfizető kezessé válik. Mindez azt jelenti, hogy az eddigieknél nagyobb óvatosságot és alaposabb megfontolást igényel egy kezesi kötelezettségvállalás.
 

...hogy a 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk. szerint foglalót már nem csupán a szerződés megkötésekor lehet adni, hanem ezt követően is, amennyiben arra a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ezen rendeltetése a szerződésből egyértelműen kiderül? Vagyis a foglaló átadásának időpontját a felek a szerződésben akár egy későbbi időpontban is meghatározhatják, illetve a foglaló átadására való tekintettel módosíthatják is szerződésüket annak megkötését követően. A lényeg, hogy a foglaló rendeltetésének a szerződésből egyértelműen ki kell derülnie.

...hogy a 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk. szerint a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás már nem fogja megszakítani a követelés elévülését? Ezen okból kifolyólag a felszólítást olyan időben célszerű megtenni, ami lehetővé teszi, hogy a nemteljesítés esetén szükségessé váló bírósági igényérvényesítés is megtörténhessen az elévülési időn belül.

...hogy 2014. január 01-től a fogyasztói szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége tárgyában indított perre - az alperes lakóhelyéhez igazodó általános illetékességi szabályokkal szemben - az a bíróság illetékes, amelynek területén a FELPERES belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye, vagy - ha a felperes nem természetes személy - belföldi székhelye található? Ez az új, a pert indító adósok számára kedvező illetékességi szabály alkalmazható tehát azon devizahiteles ügyekben is, melyek során a kereset (részben, vagy egészben) a fogyasztói kölcsönszerződés egyes általános szerződési feltételeinek tisztességtelenségén alapul.

...hogy nem csupán a magyar, hanem az Európai Unió más tagállamában honos adósával szemben is lehetősége van fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezni?

...hogy 2014. január 01-től mentes az illeték alól a házastárstól való vagyonszerzés, csakúgy mint a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés, függetlenül attól, hogy ingyenesen, vagy visszterhesen történik (Itv. 17. § (1) p) és v) pont, valamint 26.§ (1) z) pont).

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

—————

Vissza


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517