2015.05.10 13:35

Nem vagyoni kártérítés banki tartozásnak az adós hozzátartozójával való közlése miatt

A Kúriai Döntések című folyóirat áprilisi számában jelent meg a Fővárosi Ítélőtáblának egy határozata, mely szerint a banki tartozás tényének az adós hozzátartozóival való felhatalmazás nélküli közlése jogszerűtlen adatkezelést és egyben a magántitokhoz fűződő személyiségi jog sérelmét valósítja meg. A banknak vagy a követeléskezelőnek ezen cselekménye tehát megalapozhat sérelemdíj iránti követelést is, melynek összege az adott ügy körülményeinek mérlegelése révén állapítandó meg. A konkrét ügyben egyébként a Fővárosi Ítélőtábla 250.000,- Ft nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte a követeléskezelőt, amiért az a felperes édesapját tájékoztatta a felperes tartozásáról. (Fővárosi Ítélőtábla, 2.Pf.21.261/2013.)

—————

Vissza


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517