2019.12.08 11:35

A kötelezett számára ismeretlen feladó által küldött fizetési felszólítás, illetve engedményezési értesítő átvételének kötelezett általi megtagadása esetén az elévülés nem szakad meg. - Fontos ítéletet hozott a Kúria

Az elévülés, egészen pontosan a régi Ptk. hatály alá eső jogviszonyokból eredő követelések elévüléének megszakítása szempontjából nagyon lényeges döntést hozott a Kúria ez év elején, a Pfv.20078/2018/6. számú ítéletében, melyre nem árt felhívni mind a jogosultak (hitelezők), mind pedig a kötelezettek (adósok) figyelmét.

 

A régi Ptk. értelmében az elévülést megszakította a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, valamint a kötelezettnek a követelés engedményezéséről szóló értesítése. (Az elévülés megszakítása azt jelenti, hogy a megszakítás időpontjában az elévülési idő újra megkezdődik.) A következetes bírói joggyakorlat alapján ezen jogi tények azonban csak akkor eredményezik az elévülés megszakítását, ha a fizetési felszólítás, vagy az engedményezésről szóló értesítés a kötelezettel közlésre is kerül, vagyis ha teljesül az a feltétel, hogy az irat a kötelezetthez ténylegesen megérkezett, s ezért annak tartalmát a felszólított személy ténylegesen megismerhette. Ugyancsak a bírói joggyakorlatban jegecesedet ki a az a szabály, hogy amennyiben a kötelezett megtagadta a fizetési felszólítás, vagy az engedményezésről szóló értesítés átvételét, s ennek folytán azok kézbesítése az ő együttműködési kötelezettséget sértő, felróható magatartása miatt vált lehetetlenné, a fizetési felszólítás, illetve az engedményezésről szóló értesítés a kézbesítés elmaradása ellenére is megszakítja az elévülést.

 

Nos, ezen utóbbi szabály alkalmazása tekintetében eredményezett lényeges pontosítást a Kúria ítélete. Ennek értelmében ugyanis a kötelezett által át nem vett postai küldeménnyel kézbesített fizetési felszólítás vagy engedményezési értesítés csak abban az esetben alkalmas az elévülés megszakítására, ha annak feladója olyan cég, vállalkozás, vagy magánszemély, akit a kötelezett ismer, vagy akivel jogviszonyban áll. Az ismeretlen feladótól érkező postai küldemény átvételének megtagadása ugyanis nem értelmezhető az együttműködési kötelezettség megszegésének, mivel ennek az a feltétele, hogy a címzett tudomással bírjon arról, hogy a feladóval szerződéses, vagy más egyéb jogviszonyban áll.

 

Ha tehát például az engedményes követeléskezelő értesíti a kötelezetettet az engedményezésről, vagy ő szólítja fel a tartozás megfizetésére, s a kötelezett az engedményessel nem áll semmilyen jogviszonyban, a küldemény kötelezett általi átvételének megtagadása esetén az elévülés nem szakad meg, hanem az elévülési idő folyik tovább.

 

Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy a fentiekben írtak csak a régi Ptk. hatálya alá tartozó jogviszonyok tekintetében bírnak jelentőséggel, mivel az új Ptk. alapján már sem a követelés teljesítésér irányuló felszólítás, sem pedig az engedményezésről szóló értesítés nem szakítja meg az elévülést.

 

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

Regisztráljon honlapomra!
Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - letöltheti és elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című, valamint a "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések - válaszok). 1. Polgári és kereskedelmi ügyek" című e-book-okat, csakúgy, mint az Európai Unió Bíróságának magyar szemmel is fontos ítéleteiről írt cikkeimet és beszámolóimat, és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.
A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

Regisztráljon honlapomra!
Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - letöltheti és elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című, valamint a "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések - válaszok). 1. Polgári és kereskedelmi ügyek" című e-book-okat, csakúgy, mint az Európai Unió Bírósága magyar szemmel is fontos ítéleteiről írt cikkeimet és beszámolóimat, és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.
A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!
 

 

—————

Vissza


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517