Új Polgári törvénykönyv

1. rész: a kódex szerkezete

 

Az Országgyűlés 2013. február 11-én fogadta el a 2013. évi V. törvényt, mely nem más, mint hazánk új, leendő polgári törvénykönyve. A hosszú, több évtizedes jogalkotó munka eredményeképpen tehát új magánjogi kódex született, mely - legalábbis jelen állás szerint - stílszerűen 2014. március 15-én, a polgári forradalom ünnepén fog hatályba lépni.

A polgári törvénykönyv funkciója a jogalanyok, vagyis a természetes és jogi személyek alapvető személyi és vagyoni viszonyainak szabályozása, s mint ilyen, túlzás nélkül a mindennapi életben előforduló jogügyletek szempontjából a legfontosabb, leggyakrabban használt jogszabálynak tekinthető. Szabályai "elkísérnek" bennünket a fogantatástól egészen a sírig, s nincs életünkben egyetlen nap sem sem, amikor ne alkalmaznánk valamely rendelkezését, még ha adott esetben nem is tudunk róla.

Az új törvénykönyv "forradalmi" újításokat természetesen nem tartalmaz, hiszen a polgári jogviszonyok szabályainak lényeges, "forradalmi"  átalakítására csak jelentős társadalmi-gazdasági változások esetén van szükség, márpedig ilyen átalakulás a közelmúltban nem zajlott le hazánkban. A rendszerváltással létrejött társadalmi és gazdasági viszonyoknak megfelelő új szabályokat az Országgyűlés törvénymódosítások formájában már inkorporálta a jelenleg még hatályban lévő törvénybe.

Ha a tartalom szempontjából nem is, a szabályozási hatókör és szerkezet szempontjából azonban mindenképpen jelentős újításokat tartalmaz az új kódex: olyan joganyagok kerültek bele ugyanis a törvénybe, melyeket eddig külön törvények szabályoztak. Ilyen például a gazdasági társaságokra vonatkozó rész, valamint a családjoggal kapcsolatos rendelkezések.

A törvény szerkezeti felépítése a következő. 

A legnagyobb szerkezeti egység neve: "könyv", a kódex nyolc könyvre tagolódik, mégpedig a következő sorrendben:

-  első könyv: "Bevezető rendelkezések" összesen 6 §-sal,

- második könyv: "Az ember mint jogalany", összesen 55 §-sal,

- harmadik könvy: "A jogi személy", összesen 404 §-sal,

- negyedik könvy: "Családjog", összesen 244 §-sal,

- ötödik könvy: "Dologi jog", összesen 187 §-sal,

- hatodik könyv: "Kötelmi jog", össesen 592 §-sal,

- hetedik könyv: "Öröklési jog", összesen 100 §-sal,

- nyolcadik könvy: "Záró rendelkezések", összesen 8 §-sal.

A törvénykönyv összesen tehát 1596 szakaszból áll, ami eklatáns módon mutatja a szabályozási hatókör kiterjedtségét. A kódex ennél természetesen jóval több normát tartalmaz, mivel az egyes paragrafusokon belül bekezdések találhatók.

Visszatérve a szerkezeti felépítésre: a könyvek részekre, a részek pedig címekre tagolódnak. A címeken belül találhatók az egyes paragrafusok, melyeknek megjelölése két számmal történik: az első a könyv száma, melyben az adott szakasz található, a második szám pedig az adott paragrafus sorszáma a könyvön belül. Így például a családjogi könyvben lévő 28. szakasz megjelölése: 4:28. § Érdemes megemlíteni, hogy minden egyes paragrafus saját címmel rendelkezik.

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

dr. Fülöp Botond

 

 Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15. II. em. 35.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1. 1. em. 18. ajtó


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517